Cơ cấu tổ chức

1. ĐẢNG ỦY NHÀ TRƯỜNG 
Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 
1 Cô Nguyễn Thị Hoa Hiệu trưởng BT Đảng ủy
2 Thầy Nguyễn Xuân Cửu Long P. HT P.BT Đảng ủy
3 Thầy Trương Trọng Bình  P.HT Đảng ủy viên - BT Chi bộ 1
4 Cô Nguyễn Thị Thùy Linh P.HT Đảng ủy viên - BT Chi bộ 2
5 Thầy Nguyễn Minh Cảnh  CTCĐ Đảng ủy viên - BT Chi bộ 3
6 Cô Võ Thị Thanh Trúc  TTCM Đảng ủy viên - P.BT Chi bộ 2
7 Thầy Trần Công Bằng  BTĐT Đảng ủy viên - P.BT Chi bộ 1
Ghi chú: Chi bộ Toán - Lý - KTCN ( Chi bộ 1), Chi bộ Văn - Sử - Địa - TA- VP ( Chi bộ 2), Chi bộ Hóa - Sinh - KTNN- TD- GDQP ( Chi bộ 3).
2. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
Stt Họ và tên  Chức vụ Ghi chú 
1 Cô Nguyễn Thị Hoa Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ trường
2 Thầy Nguyễn Xuân Cửu Long P. HT P. CT HĐ trường
3 Cô Nguyễn Thị Thùy Linh P. HT Thành viên
4 Thầy Trương Trọng Bình  PHT Thành viên
5 Thầy Nguyễn Minh Cảnh CT CĐ - TT Tổ TD- GDQP Thành viên
6 Cô Võ Thị Thanh Trúc  TT Tổ Sử - Địa - GDCD Thành viên
7 Thầy Trần Công Bằng BT Đoàn trường Thành viên
8 Thầy Võ Thanh Hùng TT Tổ Toán Thành viên
9 Thầy Trần Quốc Bửu TT Tổ Lý  Thành viên
10 Cô Bùi Thị Trung Nguyên TT Tổ Anh Văn Thành viên
11 Cô Phạm Thị Lan  TT Tổ Hóa - Sinh - KTNN Thành viên
12 Cô Nguyễn Thị Hồng  TT Tổ Ngữ Văn  Thành viên
13 Cô Trần Thị Ngọc Ánh  TT Tổ Văn phòng Thành viên
14 Cô Nguyễn Thị Kim Ngân  TT Tổ Tin - KTCN Thành viên
3. BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG 
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa 
Trình độ: 
- Đại học sư phạm Lịch Sử 
- Trung cấp lý luận chính trị
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Chung 
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Cửu Long 
Trình độ:
- Thạc sỹ Hóa học 
- Trung cấp lý luận chính trị
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn 
Phó Hiệu trưởng: Trương Trọng Bình 
Trình độ:
- Đại học sư phạm Vật Lý 
- Trung cấp lý luận chính trị
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Cơ sở vật chất, dạy thêm học thêm
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thùy Linh
Trình độ:
- Đại học sư phạm Ngữ Văn  
- Trung cấp lý luận chính trị
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Hành chính, phong trào 
4. Các tổ chuyên môn và đoàn thể trong nhà trường 
4.1 Các đoàn thể 

Công đoàn 
Stt Họ và tên  Chuyên môn  Chức vụ 
1 Thầy Nguyễn Minh Cảnh  ĐHSP GDTC Chủ tịch 
2 Cô Nguyễn Thị Hồng  ThS Ngữ Văn  P. Chủ tịch
Đoàn thanh niên 
Stt Họ và tên  Chuyên môn Chức vụ
1 Thầy Trần Công Bằng  ĐHSP Lý - KTCN Bí thư
2 Cô Phan Vũ Xuân Khắc ĐHSP Tin học P. Bí thư 
3 Đ/C Hồ Anh Khoa  Chi đoàn 12CB10 P. Bí thư 
Chi đoàn giáo viên 
Stt Họ và tên  Chuyên môn Chức vụ
1 Nguyễn Tấn Phước ĐHSP Sinh - KTNN Bí thư
2 Tổng Thị Ngọc Lũy ĐHSP Ngoại Ngữ P. Bí thư 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trường
Stt Họ và tên  Chuyên môn Chức vụ
1 Thầy Đặng Văn Nhứt  ĐHSP Lịch sử Chủ tịch
2 Cô Nguyễn Kim Hoa  TC Y sĩ đa khoa P. Chủ tịch
Hội Khuyến học 
Stt Họ và tên  Chuyên môn Chức vụ
1 Cô Nguyễn Thị Hoa  ĐHSP Lịch sử  Chủ tịch 
2 Ông Mai Kiến Trúc TB ĐDCMHS trường P. Chủ tịch
Hội Chữ thập đỏ 
Stt Họ và tên  Chuyên môn Chức vụ
1 Thầy Trần Công Bằng  ĐHSP Lý - KTCN  Chủ tịch
2 Cô Nguyễn Kim Hoa  TC Y sĩ đa khoa P. Chủ tịch
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường 
Stt Họ và tên  chức vụ 
1 Ông Mai Kiến Trúc Trưởng ban Đại diện
2   P. Trưởng ban 
4.2 Tổ trưởng và tổ phó chuyên môn 
Stt Họ và tên  Chuyên môn Chức vụ  ghi chú 
1 Thầy Võ Thanh Hùng  Ths Toán Tổ trưởng Tổ Toán 
2 Cô Phan Thị Như Huỳnh  Ths Toán Tổ phó  Tổ Toán
3 Thầy Trần Quốc Bửu Ths Vật Lý  Tổ trưởng Tổ Lý
4 Cô Lê Thị Hồng Yến  ĐHSP Vật Lý Tổ phó  Tổ Lý
5 Cô Phạm Thị Lan  Ths Sinh học Tổ trưởng Tổ Hóa- Sinh - KTNN
6 Thầy Phan Phùng  ĐHSP Hóa  Tổ phó  Tổ Hóa - Sinh - KTNN
7 Cô Nguyễn Thị Hồng Ths Ngữ Văn  Tổ trưởng Tổ Văn 
8 Cô Dương Thị Thủy Ngân Ths Ngữ Văn  Tổ phó  Tổ Văn
9 Cô Võ Thị Thanh Trúc  ĐHSP Địa Lý Tổ trưởng  Tổ Sử - Địa - GDCD
10 Cô Nguyễn Thị Ánh Duyên Ths Lịch Sử  Tổ phó  Tổ Sử - Địa - GDCD
11 Cô Nguyễn Thị Kim Ngân  ĐHSP Vật Lý Tổ trưởng  Tổ Tin - Công nghệ
12 Cô Huỳnh Thị Tuyết Phưởng Ths Toán  Tổ phó  Tổ Tin - Công nghệ
13 Cô Bùi Thị Trung Nguyên ĐHSP Tiếng anh Tổ trưởng  Tổ Ngoại Ngữ
14 Thầy Nguyễn Trung Nhân  ĐHSP Tiếng anh Tổ phó Tổ Ngoại ngữ
15 Cô Trần Thị Ngọc Ánh  ĐH Kế toán  Tổ Trưởng  Tổ Văn phòng 
16 Thầy Nguyễn Tấn Phước ĐH Sinh - KTNN Tổ phó  Tổ Văn phòng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây