• Trương Trọng Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0833893445
  • Email:
   ttrongbinh.dongthap@moet.edu.vn
 • Trần Công Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939529107
  • Email:
   congbang.tqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0388866783
  • Email:
   ngantqt@gmail.com
 • Đỗ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0997014984
  • Email:
   phuongdo66@gmail.com
 • Võ Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0937161101
  • Email:
   vothanhnhan12007@gmail.com
 • Lê Đức Thắng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0382627367
  • Email:
   thang871239@gmail.com
 • Phan Thị Như Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0385868783
  • Email:
   nhu.huynhtqt@gmail.com
 • Phan Vũ Xuân Khắc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0964282406
  • Email:
   xuankhac8880@gmail.com
 • Trần Thiên Trí
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945840459
  • Email:
   thientri82@gmail.com
 • Trần Quốc Bửu
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982190904
  • Email:
   hotman010382@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 30
Tháng 06 : 974
Năm 2022 : 4.048