• Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0917683931
  • Email:
   nguyenthihoalongan@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Cửu Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945890789
  • Email:
   thaituhoangbaolong@gmail.com
 • Trương Trọng Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0833893445
  • Email:
   ttrongbinh.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0916790990
  • Email:
   nguyenlinhtqt@gmail.com
 • Nguyễn Minh Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0914261799
  • Email:
   minhcanh1970@gmail.com
 • Võ Thị Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0987102685
  • Email:
   thanhtructqt@gmail.com
 • Trần Công Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939529107
  • Email:
   congbang.tqt@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 20
Tháng 10 : 321
Năm 2021 : 5.592