Trường THPT Trần Quốc Toản triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế rác thải nhựa