Tổng số: 8 văn bản pháp quy

Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 4145/BGDĐT-TTr 24/08/2016 Hướng dẫn V/v nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2 1642/SGDĐT-GDTrH 24/09/2014 Hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy buổi 2, tăng tiết, dạy thêm-học thêm trong trường THCS,THPT và trung tâm GDTX
3 Số: 5571/BGDĐT-TTr 13/08/2013 V/v: Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4 Số 59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Qui định chi tiết 1 số điều của luật phòng, chống tham nhũng
5 Số 10/CT-TTg 12/06/2013 Về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014.
6 số: 27/2012/QH13 23/11/2012 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 01/2007/QH12
7 Số: 01/2007/QH12 04/08/2007 LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2005
8 Số: 55/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây